JukkaIllman Toisinaanajattelija

Kaikki blogit puheenaiheesta Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Suomen on edistettävä työntekijöiden oikeuksia koko Euroopassa

Suomen on edistettävä työntekijöiden oikeuksia koko Euroopassa

Suomen kolmas kerta EU:n puheenjohtajamaana alkaa heinäkuun alussa. Puheenjohtajamaalla on merkittävä rooli Eurooppa-neuvoston lainsäädäntöä valmistelevan politiikan johtajana ja suunnannäyttäjänä. Tämä rooli korostuu etenkin uuden viisivuotiskauden alkaessa. Siksi on tärkeää, että Suomi ottaa alusta saakka aktiivisen otteen myös työntekijöiden oikeuksien, työsuojelun ja tasa-arvon kehittäjänä.

Jalkapuuhun vihkijät ja vihityt – vai rakastettaisiinko?

Huomenna keskiviikkona 13.9.2017 pastori Kai Sadinmaa kantaa jalkapuunsa Kallion kirkolta Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin eteen Bulevardi 16:een. Hänen vihkimänsä aviopari aikoo istuutua puolelta päivin seuraksi rangaistuslaitteeseen.

Keskustan pitää muuttaa politiikkansa suunta

Helsingin Sanomien uusimman kannatusmittauksen mukaan keskustan kannatus on 16,4 prosenttia. Nyt kun puolueen kannatus heikkenee voimakkaasti, keskustan kenttäväen on osoitettava terävyytensä. Aloite muutosten tekemiselle ei lähde ministeriryhmästä tai puoluejohdosta. Puolueen kannalta on parempi vaatia muutosta puolueen linjaan kuin siirtyä nukkuviin. Samalla puoluejohdon ja ministeriryhmän kokoonpanoa pitäisi arvioida uudelleen.

Mitä vihapuheen käsitteellä voidaan selittää?

Sanasta ”vihapuhe” on tullut poliittisen retoriikan muotitermi. Sitä on käytetty ahkerasti, kun on haluttu leimata maahanmuuttoa koskeva arvostelu tunneperäiseksi tai kieltää se kokonaan. Myös syyttäjäviranomaiset ovat käyttäneet sanaa laajalti kirjoittaessaan syytteitä ”kansanryhmää vastaan kiihottamisesta” ja ”uskonrauhan rikkomisesta”.

Mielenterveys ja elämässä menestymisen edellytykset

Suomessa mielenterveyskuntoutujien asiat ovat kohtalaisella tolalla, erityisesti verratuna moniin kehittyviin yhteiskuntiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asian suhteen tuleva edunvalvonta tulisi lopettaa. Väärinkäytökset ja sosiaaliset stigmat osoittavat väitteen epätodeksi. On tärkeää tehdä entistäkin vaikuttavampaa työtä, jotta mielenterveyshäiriöistä kärsivät ihmiset voidaan hyväksyä entistä laajemmin tasa-arvoisiksi ihmisiksi kaikkien muiden kanssa. On myös tarpeellista tuoda asia ihmisten tietouteen avoimen keskustelun avulla.

Uusi golem

Itä-Euroopan juutalaisten keskuudessa on elänyt vuosisatojen ajan legenda golemista. Prahalainen rabbi muovasi aikanaan tuon ihmistä muistuttavan olion Vltava-joen savesta suojelemaan gheton asukkaita heihin kohdistuneilta vainoilta. Kontrollin herpaantuessa golem alkoi kuitenkin tehdä kaikenlaisia ilkeitä temppuja isäntiään vastaan. Siksi rabbi lopulta hajoitti golemin palasiksi, mutta legendan mukaan osat ovat edelleen piilossa paikallisen synagoogan ullakolla.

Golemin uusi elämä

Why is it important to tackle the gender pay gap?

 

"As well as helping to create a more equal society, closing the gender pay gap makes good business sense."

 

Sukupuolten välisen palkkaeron kaventaminen suunnitelmallisesti tukee osallistavan kansalaisyhteiskunnan kehittymisessa sekä hyödyttää suoraan yritystoimintaa mm.

 

Miksi meidän on tingittävä elintasostamme?

Tänään selviää, saavatko työmarkkinajärjestöt aikaan vaihtoehtoisen esityksen hallituksen tavoitteleman viiden prosentin työkustannussäästön aikaansaamiseksi. Kaikki eivät ole vielä täysin vakuuttuneita säästötarpeiden olemassaolosta, ja niitä koskevia vaatimuksia epäillään pelkäksi palkansaajia vastaan suunnatuksi markkinatalousretoriikaksi. Pari OECD:n vertailutietoihin pohjautuvaa kuvaa ehkä selventävät asiaa.

BKT:n viimeaikainen kehitys Suomessa ja muissa OECD-maissa

Kaksinaamainen hallitus ajaa rikkaiden asiaa

Robin Hoodia pidetään köyhien ystävänä. Hän otti rikkailta ja jakoi köyhille.

Perusporvarihallitus toimii kuitenkin päinvastoin: se ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille. Hallitus ei tosin varasta mutta säätäessään veroja ja maksuja se toimii lain suojassa juuri näin.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä